Skip to main content

Ak chceš novú, lepšiu pôžičku, neváhaj a zavolaj na 0908 926 124 alebo napíš na info@pozickykosice.sk

Alebo nájdi najbližšie predajné miesto.
Sme tu pre teba v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00.

Pôžička na čokoľvek

 • pôžička od 400 € do 10 000 €
 • splatnosť od 12 do 96 mesiacov
 • stačí, že budeš platiť minimálnu splátku, no kedykoľvek môžeš zaplatiť viac a skrátiť si tak dobu splácania
 • čo zaplatíš navyše, to sa ti odráta z požičanej sumy úplne bez poplatkov
Nežiadajte o pôžičku ak:
 • Máte omeškané splátky v iných spoločnostiach – bankové, nebankové, tovar na splátky
 • Máte exekúcie, zrážky z dôchodku
 • Ste práve PN
 • Nie ste po skúšobnej dobe
 • Vyhlásili ste osobný bankrot
 • Ste živnostník a nemáte splnené povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej a daňovému úradu
 • Ak ste poberateľom materskej dovolenky, alebo rodičovského príspevku a je to Váš jediný príjem

V takýchto prípadoch je pôžička automaticky zamietnutá.

Ako požiadam o pôžičku?

osobne na ktorejkoľvek POBOČKE alebo na webe vyplníte ON LINE FORMULÁR a tým urýchlite celý proces pracovania žiadosti

pôžička na čokoľvek je určená pre
 • zamestnancov ( po skúšobnej dobe 3 mesiacov )
 • živnostníkov ( min. doba podnikania 6 mesiacov )
 • starobných dôchodcov až do veku 74 rokov
 • invalidných dôchodcov nad 35 rokov
 • opatrovateľky v EU
koľko trvá schválenie pôžičky?

Schvaľovací proces závisí od zvoleného produktu. Niektoré sú schválené behom pár minút, no najneskôr do jedného pracovného dňa. Vždy záleží na čase podania žiadosti.

Kedy dostanem peniaze na účet?

Prevod na tvoj účet urobíme v deň, keď podpíšeš zmluvu.

Aké doklady potrebujem k žiadosti?
 • Doklady, ktoré potvrdia, že si to ty – občiansky preukaz, a doklady, ktoré preukážu tvoj príjem. Ak pracuješ na Slovensku, postačí ti OP.
 • Občan SR – občiansky preukaz
 • Cudzinec – Povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana EÚ
 • Sken/kópia musí byť čitateľná, fotografia zreteľná. Doklad totožnosti musí byť platný.
 • Na občianskom preukaze musí byť uvedená celá adresa trvalého bydliska vrátane ulice, súpisného a orientačného čísla.
Aké doklady sú požadované k návrhu zmluvy?

Doklady o príjme sú vyžadované v závislosti od pracovného zaradenia klienta.

Zamestnanec

Ide o zamestnancov v súkromnom sektore, vrátane cudzincov pracujúcich na území SR. Pokiaľ príjem klienta pochádza zo SR, príjem klienta je overený v Sociálnej poisťovni. Pokiaľ Sociálna poisťovňa nepotvrdí výšku príjmu alebo príjem nie je možné overiť, je potrebné od klienta žiadať:

 • Kópie výpisov z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
 • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace alebo
 • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

Štátni zamestnanci (policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže)

Príjem týchto zamestnancov nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni, preto je potrebné, aby títo klienti predkladali jeden z dokladov:

 • Kópie výpisov z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
 • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace alebo
 • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

Podnikateľ s IČO

 1. A) podnikateľ, ktorý má živnosť minimálne 1 rok pred podaním žiadosti o pôžičku a ktorý podal minimálne jedno daňové priznanie:

 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti alebo
 • daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou pošty alebo
 • daňové priznanie a detail potvrdenia z portálu FS s podpisom klienta na prvej strane
 • predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním) alebo
 • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat
 1. B) podnikateľ, ktorý nepodal daňové priznanie:

 • predbežná účtovná závierka alebo
 • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat

Podnikateľ bez IČO – slobodné povolanie

 • Listina oprávňujúca vykonávať podnikateľskú činnosť/slobodné povolanie a
 • Ďalšie doklady ako u podnikateľa s IČO podľa toho, či bolo alebo nebolo podané daňové priznanie

Starobní a invalidní dôchodcovia

Ak dôchodok pochádza zo SR, je možné ho overiť v Sociálnej poisťovni. V prípade, že Sociálna poisťovňa príjem nepotvrdí, je potrebné od klienta žiadať:

 • Potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer od Sociálnej poisťovne) alebo
 • Potvrdenie z pošty alebo
 • Výpis, na ktorý je poukazovaný dôchodok

Výsluhoví dôchodcovia

Výsluhový dôchodok nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni, preto je potrebné predložiť:

 • Potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer od Sociálnej poisťovne) alebo
 • Potvrdenie z pošty alebo
 • Výpis, na ktorý je poukazovaný dôchodok

Zamestnanec v zahraničí – v Schengenskom priestore (s trvalým pobytom v SR)

 • Kópie výpisov z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
 • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
 • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní alebo
 • Pracovná zmluva alebo jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy s prekladom do slovenského jazyka

Opatrovateľ v EÚ

 • Kópia výpisu zo živnostenského registra
 • Kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
 • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
 • Pracovná zmluva s prekladom do slovenského jazyka alebo
 • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

Príjmy z iných zdrojov

Za príjmy z iných zdrojov je možné akceptovať príjmy opakujúce sa minimálne posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti o úver. Tieto príjmy je rovnako potrebné preukázať dokladom (napr. je jednoznačne identifikovateľný vo výpise z účtu a pod.).

Akceptovateľné príjmy sú:

 • diéty (cestovné náhrady),
 • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti,
 • opatrovateľské príspevky,
 • štipendium,
 • sirotské prídavky
 • dôchodok zo zahraničia
 • iné fixné pravidelné odmeny

Kalkulačka

pôžička na čokoľvek
Vyberte si sumu, koľko si chcete požičať. Vypočítajte si výšku splátky pomocou kalkulačky, odošlite formulár s kontaktnými údajmi a požiadajte o pôžičku ešte dnes.
SUMA PÔŽIČKY (suma od 400€ do 10 000€)DOBA SPLÁCANIA (splatnosť od 1 do 8 rokov)

Mesačná splátka:

Reprezentatívny príklad:
Celková výška a mena úveru (S): €, úroková sadzba: % p. a., výška mesačnej splátky: €, počet splátok (n): mesiacov. Celková čiastka: €, RPMN (X): %.

CHCEM PÔŽIČKU 3 000

Účel: Pôžička na čokoľvek
Výška úveru:
Splatnosť: mesiacov
Splátka: € / mesačne


Poplatok za poskytnutie: 0 €
Poplatok za predčasné splatenie: 0 €
Termín konečnej splatnosti:
Spolu zaplatíte:

0 EUR POPLATKY

U nás máte istotu, že pôžičku na čokoľvek vybavíte jednoducho a bez zbytočných poplatkov. Poplatky teda nepredražia Váš úver ani o jeden cent!

 • bez poplatku za spracovanie a poskytnutie úveru
 • bez poplatku za mimoriadne splátky a predčasné splatenie úveru

Žiadosť

pôžička na čokoľvek

  Detail pôžičky

  Osobné údaje

  Dodatočné info

  Kópia občianskeho preukazu

  Občiansky preukaz z oboch strán, čitateľný, v plnej kvalite bez chýbajúcich rohov a rozmazaného písma – ideálne fotiť na bielom podklade.

  Výpis z účtu

  Kompletný (celý) výpis z bankového účtu za predchádzajúci (minulý) mesiac v plnej kvalite a plnom rozsahu strán.
  Akceptujeme kópiu výpisu z účtu - stiahnutú z internet bankingu, oskenovanú, alebo kvalitne odfotenú kópiu.
  V prípade ak nie ste majiteľom účtu je potrebné doložiť dispozičné právo k účtu.

  (max. veľkosť nahrávaného súboru 8 mb)

  Vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete vyššie uvedené osobné údaje našej spoločnosti - Imrich Gleza ako viazanému finančnému agentovi spoločnosti Ahoj, a.s. Spoločnosť Imrich Gleza spracováva Vaše osobné údaje uvedené vo formulári ako sprostredkovateľ spoločnosti Ahoj, a.s., ktorá je prevádzkovateľom vyššie špecifikovnaých osobných údajov.

  Potrebuješ poradiť?

  Ak chceš novú, lepšiu pôžičku, neváhaj a zavolaj na 0908 926 124 alebo napíš na info@pozickykosice.sk

  Alebo nájdi najbližšie predajné miesto.
  Sme tu pre teba v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00.